Manifest Zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej

Naszym najwyższym priorytetem i nadrzędnym celem każdego działania jest dbanie o naszą Wspólnotę Mieszkaniową.

Będąc świadomymi powierzonej nam odpowiedzialności, każdą decyzję dotyczącą funkcjonowania naszej Wspólnoty Mieszkaniowej podejmujemy poprzez:

  1. Działanie tylko w oparciu o fakty. Niesprawdzone informacje i plotki nie są i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji.
  2. Podział pracy i określenie obszarów odpowiedzialności. Dzięki temu możliwa jest efektywna organizacja pracy wewnątrz Zarządu oraz sprawne i skuteczne podejmowanie decyzji.
  3. Poszukiwanie wsparcia u osób z odpowiednimi kompetencjami i wiedzą, jeżeli takich brakuje w Zarządzie do podjęcia decyzji.
  4. Nadzorowanie i rozliczanie wszelkich prac wykonywanych przez wszystkich dostawców usług na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
  5. Precyzyjnie definiowanie zapytań ofertowych i kryteriów wyboru ofert - zawsze na drodze konkursowej, uwzględniając referencje, rekomendacje.
  6. Działanie otwarte i transparentnie - informując systematycznie pozostałych współwłaścicieli o sprawach bieżących i postępach prac, tak jak sami byśmy tego oczekiwali.
  7. Angażowanie współwłaścicieli, ponieważ inteligencja, wiedza i zaangażowanie mieszkańców to bezcenny zasób (choć czasem kłopotliwy).
  8. W kwestiach przekraczających zarząd zwykły odwoływanie się zawsze do zdania większości współwłaścicieli wyrażonej w drodze zbierania głosów pod opublikowanymi uchwałami.
  9. Podejmowanie działania bez zbędnej zwłoki.

Partnerzy


admify